Powstanie nowa kopalnia węgla... z siedzibą w Przeciszowie!

Przygotowania do realizacji tego pomysłu trwają już jedenaście lat. Mowa o nowej kopalni węgla kamiennego, której złoża znajdują sie na terenie trzech gmin: Przeciszowa, Polanki Wielkiej oraz Oświęcimia. Teraz Wójt Gminy Przeciszów Bogdan Cuber mówi wprost, że nawet już za dwa lata może rozpocząć się wydobywanie węgla, choć całkowity rozruch kopalni miałby nastąpić w roku 2018.

Plan powstania nowej kopalni w powiecie oświęcimskim zrodził się już w 2001 roku. Od samego początku zainteresowane podmioty wskazywały tereny trzech gmin: Przeciszowa, Polanki Wielkiej oraz Oświęcimia. Ale dopiero po przeprowadzeniu ubiegłorocznych odwiertów, które potwierdziły, że na wskazanym terenie znajdują się dostatecznie duże złoża węgla kamiennego, wiadomo już, że powstanie kopalni upadowej (bez szybów, za to ze stopniowym wejściem pod ziemię), której siedziba ma mieścić się w Przeciszowie, jest wyłącznie kwestią czasu...

Na chwilę obecną, firma dokonująca odwiertów, znana również z produkcji sprzętu do kopalń, stara się o uzyskanie koncesji na eksploatację węgla kamiennego ze złóż położonych w Oświęcimiu oraz Polance Wielkiej.

Rozruch nowej kopalni wiąże się również z koniecznością dokonania zmian w Studium Uwarunkowań (w każdej z trzech gmin zainteresowanych powstaniem kopalni). Na tej podstawie możliwe będzie dopiero dokonanie zmiany w miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Z tych właśnie powodów, pierwsze prace wydobywcze mogą rozpocząć się na przełomie lat 2014/15. Wójt Gminy Przeciszów nie spodziewa się jednak, by całkowity rozruch kopalni mógł nastąpić wcześniej jak za sześć lat.

Sprawa uruchomienia nowej kopalni z siedzibą w Przeciszowie znajduje wielu swoich zwolenników, głównie na terenie gmin zainteresowanych jej powstaniem. Realizacja tego pomysłu będzie oznaczała w konsekwencji między innymi powstanie nowych miejsc pracy dla około 650 osób oraz spory wpływ środków finansowych do budżetów trzech gmin, z tzw. opłaty eksploatacyjnej. Jednocześnie decyzja niesie ze sobą także pewne zagrożenia, do których zapewne należy zaliczyć szkody górnicze i częściową degradację środowiska, będącego przecież wizytówką całego regionu. Warto zatem, aby również i tym kwestiom poświecano dostatecznie wiele uwagi, a działalność kopalni oddziaływała na środowisko w stopniu możliwie najmniejszym.

IWIWSatartlapGoogle bookmarkDel.icio.usTwitterLinkter.huvipstart.huFacebookMyspace bookmarkDiggUrlGuru.huBlogter.huMyspace bookmark